Đốt nến thơm trong phòng máy lạnh – nên hay không?

Đốt nến thơm trong phòng máy lạnh có thực sự gây hại cho sức khỏe...